Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

REKISTERIN NIMI
Sataprosenttia Oy:n asiakastietokanta

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden luomiseen, hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin, sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

REKISTERÖINNIN KOHDERYHMÄ
Sataprosenttia Oy:n palveluista kiinnostuneet asiakkaat/asiakasyritykset

REKISTERIN SISÄLTÄMINÄ TIETOINA VOIDAAN TALLENTAA
Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Katuosoite
Postitoimipaikka
Postinumero
Puhelinnumero

MARKKINOINTITIEDOT
Markkinointikirjeiden lähetyspäivämäärät ja kopiot markkinointikirjeistä.

TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan tilaajalta itseltään, kun hän täyttää yhteydenottopyyntölomakkeen, luovuttaa henkilötietojaan tai edustamansa yrityksen tietoja lomakkeella, internet-palvelussa, tekstiviestein tai muulla tavalla. Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta yhteydenottopyyntöjen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä Sataprosenttia-internetsivustojen välityksellä sekä sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla (esimerkiksi palaute- ja tilauslomakkeilla).

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta Sataprosenttia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden ulkopuolelle.

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN
Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tilaajatietokantaan.
Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tässä rekisteriselosteessa mainitulle rekisterinpitäjälle ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tiedot annetaan em pyynnöstä kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

REKISTERIN SUOJAUS
Tallennetut tiedot: Rekisteri tallennetaan sähköisesti. Rekisteriin pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän edustajalle. Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti.

EVÄSTEET
Käyttäessäsi Sataprosenttia Oy:n sähköisiä palveluita, tietokoneellesi voidaan lähettää
Sataprosenttia-mainostoimiston, palveluntarjoajamme tai yhteistyökumppanimme toimesta
evästeitä (cookies).
Evästeiden avulla (esim. Google Analytics, Google Display Network) kerättävä tieto on anonyymiä eikä sisällä henkilötietoja. Tietoja ei voi yhdistää yksittäisiin henkilöihin. Käytämme evästeitä verkkoasiointikokemuksen parantamiseksi ja hyödynnämme niitä kohdennetun mainonnan tuottamiseen.
Evästeiden käytön voi kytkeä pois internet-selaimen asetuksista. Lisätiedot löydät selaimesi ohjevalikoista. Kävijäliikenteen seurannassa hyödynnettävä tieto on anonyymiä.

REKISTERINPTÄJÄ
Mainostoimisto Sataprosenttia Oy
Länsikeskus, Pihatörmä 1 A,
02240 Espoo

Y-tunnus 2694180-2